(+382 202) 19905

Stambena zgrada

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Donje Luge
Grad:Berane
Površina:183 m2
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 2
Vlasništvo:Labudovic Branislav
Početna cijena:28595€
KO i broj parcele:Donje Luge, LN 711

Opis

OBAVJEŠTENJE O PRODAJI NEPOKRETNOSTI

 

koje se nalaze u svojini Labudović Branislava, upisane u Listu nepokretnosti 711 KO Donje Luge Uprave za nekretnine PJ Berane, i to:

  •  katastarska parcela broj 598, plan 8, skica 18, potes Donje Luge, po načinu korišćenja dvorište, površine 15 m2 i   ,broj zgrade 1, površine 104 m2,
  •  porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, spratnosti 1P, površine 104 m2, sa PD1, po načinu korišćenja nestambeni prostor, spratnosti 1P površine 20 m2, PD 2 po načinu korišćenja stambeni prostor, spratnosti P, površine 83 m2, PD 3 po načinu korišćenja stambeni prostor u izgradnji, spratnosti PN, površine 80 m2, koja se nalazi na katastarskoj parceli broj 598.

Predmetne nepokretnosti se nalaze u Beranama , u naselju Donje Luge  i udaljene su od Hotela Berane oko 1600m. Do nepokretnosti se dolazi tako što se poslije Hotela Berane skrene i ide lokalnim asfaltnim putem kroz naselje. Predmetna nepokretnost ima svoju parcelu koja zahvata kuću i trotoare. Kuća se nalazi uz ivicu dvorišta uz ulicu.


Nepokretnosti se prodaju u vidjenom stanju, bez prava naknadne reklamacije po bilo kom osnovu.

Fotografije

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti kontaktiranjem ovlascenog lica putem telefona 077/700-079 i 077/700-051
Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat