(+382 202) 19905

Poslovni prostor

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Poslovni centar Pijaca
Grad:Bijelo Polje
Površina:10 m2
Sprat:1P
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 1
Vlasništvo:Svojina banke
Početna cijena:8540€
KO i broj parcele:Bijelo Polje, LN 3699

Opis

Obavještenje

 

O PRODAJI NEPOKRETNOSTI U SVOJINI BANKE

upisana u Listu nepokretnosti broj 3699 KO Bijelo Polje, PJ Bijelo Polje i to:

  • poslovni prostor trgovine, broj zgrade 58, PD1, spratnost 1P, površine 10 m2, koji se nalazi na katastarskoj parceli broj 974/1.
Poslovni prostor je u poslovnom centru Pijace na samom ulazu u nju.

 

Fotografije

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-079 i 077/700-051.
Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat