(+382 202) 19905

Stambeni prostor

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Nedeljka Merdovića
Grad:Bijelo Polje
Površina:25 m2
Sprat:p
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 1
Vlasništvo:Vlasnistvo banke
Početna cijena:8500€
KO i broj parcele:Bijelo Polje, LN 3034

Opis

Obavještenje

 

O PRODAJI NEPOKRETNOSTI U SVOJINI BANKE

 

Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u: 

Listu nepokretnosti br. 3034  KO Bijelo Polje, označena kao stambeni prostor, broj zgrade 1, PD2, spratnost prizemlje, površine 25 m2, koji se nalazi na katastarskoj parceli br. 1369, svojina banke

Predmetna nepokretnost se nalazi u Bijelom Polju, u zgradi koja se nalazi preko puta MUP-a, u centru grada.

Povoljnost predmetnog stana je to što se nalazi na ćošku ka ulici i pretvaranjem u poslovni prostor, pogodan bi bio za otvaranje malog lokala(mini pekara, fast-food i sl.) čime bi nepokretnost dobila na vrijednosti. Naime, u zgradama preko puta je MUP, Fond PIO i Centar za socijalni rad gdje radi oko 300 radnika, a u blizini nema neke slične male radnje.Fotografije

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-079 i 077/700-051.
Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat