(+382 202) 19905

Porodična stambena zgrada

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Lazi
Grad:Budva
Površina:217 m2
Sprat:P1-P2
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 1
Vlasništvo:Svojina banke
Početna cijena:66978€
KO i broj parcele:Budva, LN 2783

Opis

Obavještenje

 

O PRODAJI NEPOKRETNOSTI U SVOJINI BANKE

 

Upisane u Listu nepokretnosti br. 2783 KO Budva Uprave za nekretnine Područna jedinica Budva, na kat. parceli br.218/1, i to:

  • porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, spratnost P2, površine 85 m2, sa PD2,
  • stambeni prostor, spratnost P1, površine 66 m2 i PD3,
  • stambeni prostor, spratnost PN, površine 66 m2,
  • pomoćna zgrada, broj zgrade 2, površine 15 m2 sa PD1,
  • nestambeni prostor, površine 12 m2.

 Predmetne nepokretnosti se nalaze u naselju Lazi,na udaljenosti oko 600 m od obilaznice.Imaju prelijep pogled na ostrvo Havaji.

Fotografije

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-079 i 077/700-051.
Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat