(+382 202) 19905

Kuća,dvorište

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Landža bb
Grad:Danilovgrad
Površina:104 m2 + 104 m2
Sprat:P1
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:T2
Vlasništvo:Radulović Bosiljka
Početna cijena:89000€
KO i broj parcele:LN br. 300 KO Danilovgrad

Opis

Na osnovu članova 336, 337,338, 341, 342, 344 i 345 Zakona o svojinsko-pravnim odnosima „HIPOTEKARNA BANKA“ AD Podgorica, kao hipotekarni povjerilac, objavljuje:

 OBAVJEŠTENJE O PRODAJI NEPOKRETNOSTI

Nepokretnost koje su predmet prodaje upisane su u:

LN br. 300 KO Danilovgrad, na katastarskoj parceli br. 533, označenih kao:

  • Dvorište, površine 386m2,
  • Porodična stambena zgrada, površine 104m2, sa PD-ovima:

-PD1, stambeni prostor – dvosoban stan, P1, površine 104m2,

-PD2, garaža kao dio zgrade, P1, površine 50m2,

-PD3, stambeni prostor, 1P, površine 104m2, vlasništvo Radulović Bosiljke u obimu prava 1/1

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-079 i 077/700-051.
Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat