(+382 202) 19905

Voćnjak, stambena zgrada

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Vuka Karadžića br.117
Grad:Niksic
Površina:116 m2
Sprat:P-P2
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 1
Vlasništvo:Imovina banke
Početna cijena:28333€
KO i broj parcele:KO Nikšić, LN 1442

Opis

 

OBAVJEŠTENJE O PRODAJI NEPOKRETNOSTI U SVOJINI BANKE

Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u:

 Listu nepokretnosti br.1442 KO Nikšić, označene kao

katastarska parcela br.3075, voćnjak 1. klase, potes Vuka Karadžića, površine 677m2; katastarska parcela br. 3075, porodična stambena zgrada, zgrada br. 1, potes Vuka Karadžića, površine 116m2, sa zemljištem ispod objekta; katastarska parcela br.3075, poslovne zgrade u vanprivredi, zgrada br. 2, potes Vuka Karadžića, površine 38m2, sa zemljištem ispod objekta; katastarska parcela br. 3075, dvorište, potes Vuka Karadžića, površine 500m2; katastarska parcela br. 3076, njiva 1. klase, potes Vuka Karadžića, površine 681m2, sve upisano u „A“ list lista napokretnosti, na katastarskoj parceli 3075, u porodičnoj stambenoj zgradi, zgradi br. 1, PD1 – stambeni prostor, površine 36m2, prizemlje, jednosoban stan, ulaz 1; na katastarskoj parceli br. 3075, u porodičnoj stambenoj zgradi, zgradi br. 1, PD2 – garaža kao dio zgrade, površine 47m2, prizemlje, ulaz 2; na katastarskoj parceli br.  3075, u porodičnoj stambenoj zgradi, zgradi br. 1, PD3 – stambeni prostor, površine 83m2, prvi sprat, dvosoban stan, ulaz 3; na katastarskoj parceli br. 3075, u porodičnoj stambenoj zgradi, zgradi br. 1, PD4 – stambeni prostor, površine 83m2, drugi sprat, dvosoban stan, ulaz 4, sve upisano u „V“ list lista nepokretnosti.Nepokretnosti se nalaze u ulici Vuka Karadžića,u neposrednoj blizini pumpe Naksan i megamarketa Tempo.
Nepokretnosti se prodaju u vidjenom stanju, bez prava naknadne reklamacije po bilo kom osnovu.

Fotografije

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-079 i 077/700-051.
Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat