(+382 202) 19905

Poslovni prostor

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Hercegovačka 13B
Grad:Podgorica
Površina:32m2+26m2+24m2+25m2
Sprat:1P , P
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:T2
Vlasništvo:Brajović Žane sa obimom prava 1/2, Nikolić Miodraga sa ob. pr. 1/4 i Nikolić Milijane, sa ob. pr.1/4
KO i broj parcele:LN 1471 KO Podgorica II

Opis

Na osnovu članova 336, 337,338, 341, 342, 344 i 345 Zakona o svojinsko-pravnim odnosima „HIPOTEKARNA BANKA“ AD Podgorica, kao hipotekarni povjerilac, objavljuje:

 OBAVJEŠTENJE O PRODAJI NEPOKRETNOSTI

Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u:

LN br. 1471 KO Podgorica, na katastarskoj parceli br.3829, kao:

  • Zgrada br.2, poslovni prostor u vanprivredi, PD1, spratnost 1P, površine 32m2,
  • Zgrada br.2, poslovni prostor u vanprivredi, PD2, spratnost P, površine 26m2,
  • Zgrada br.2, poslovni prostor u vanprivredi, PD3, spratnost P, površine 24m2,
  • Zgrada br.2, poslovni prostor u vanprivredi PD4, spratnost P, površine 25m2, vlasništvo Brajović Žane sa obimom prava svojine 1/2, Nikolić Miodraga sa obimom prava svojine 1/4 i Nikolić Milijane, sa obimom prava od 1/4

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-079 i 077/700-051.
Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat