(+382 202) 19905

Poslovni prostor

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Zabjelo
Grad:Podgorica
Površina:42 m2
Sprat:P
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 1
Vlasništvo:Imovina banke
Početna cijena:33000€
KO i broj parcele:Podgorica III, LN 6753

Opis


 

OBAVJEŠTENJE O PRODAJI NEPOKRETNOSTI

U Listu nepokretnosti br. 6753 KO Podgorica III, označene kao:

  • Poslovni prostor u vanprivredi, broj zgrade 1, PD 19, spratnost P, površine 20 m2, koji se nalazi na katastarskoj parceli broj 3782/1, potes Zabjelo i poslovni prostor u vanprivredi, broj zgrade 1, PD 20, spratnost P, površine 22 m2, koji se nalazi na katastarskoj parceli broj 3782/1, potes Zabjelo

Nepokretnosti se nalaze oko 3,7 km od centra grada,u neposrednoj blizini stovarišta Djurović i Dak Petrola.
Nepokretnosti se prodaju u vidjenom stanju, bez prava naknadne reklamacije po bilo kom osnovu.

Fotografije

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti. Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-079 i 077/700-051.
Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat