(+382 202) 19905

Poslovni prostor u vanprivredi

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Vasa Raičkovića br.40
Grad:Podgorica
Površina:33 m2
Sprat:1P
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 1
Vlasništvo:Svojina banke
Početna cijena:28722€
KO i broj parcele:Podgorica I, LN 177

Opis

Obavještenje

 

O PRODAJI NEPOKRETNOSTI U SVOJINI BANKE

Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u listu nepokretnosti br. 177 KO Podgorica I, PJ Podgorica, označene kao:

  • poslovni prostor u vanprivredi, broj zgrade 1, PD 266, spratnosti 1P, površine 16 m2, koji se nalazi na katastarskoj parceli br. 1189 i
  • poslovni prostor u vanprivredi, broj zgrade 1, PD 268, spratnosti 1P, površine 17 m2, koji se nalazi na katastarskoj parceli br. 1189.
Nepokretnosti se nalaze u blizini Elektro tehničke škole,u objektu u kojem se nalazi kafana Stari grad.

Fotografije

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti. Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti na brojeve 077/700-079 i 077/700-051.
Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat