(+382 202) 19905

Poslovni prostori

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Karabuško Polje
Grad:Podgorica
Površina:105m2
Sprat:P
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 1
Vlasništvo:Svojina banke
Početna cijena:80000€
KO i broj parcele:KO Tuzi LN 934

Opis

Obavještenje

 

O PRODAJI NEPOKRETNOSTI U SVOJINI BANKEupisane u Listu nepokretnosti broj 934 KO Tuzi,PJ Podgorica i to: 

Katastarska parcela br.1595/7 - ukupne površine 1025m2,na kojoj se nalazi ekonomsko dvorište površine 920m2 i privredna zgrada RB1 površine 105m2

Nepokretnost se nalazi na Karabuškom Polju,u blizini PC Outlet.

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-079 i 077/700-051.
Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat