(+382 202) 19905

Stambeni prostor

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Bracana Bracanovića br.44
Grad:Podgorica
Površina:66 m2
Sprat:P6
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 2
Vlasništvo:Susvojina Mandić Natalije i Radulović Mandić Milice
Početna cijena:57420€
KO i broj parcele:Podgorica III 5690

Opis

Na osnovu članova 336, 337,338, 341, 342, 344 i 345 Zakona o svojinsko-pravnim odnosima „HIPOTEKARNA BANKA“ AD Podgorica, kao hipotekarni povjerilac, objavljuje:

 OBAVJEŠTENJE O PRODAJI NEPOKRETNOSTI

Nepokretnost koje su predmet prodaje upisane su u:

Listu nepokretnosti broj 5690 KO Podgorica III, označena kao  stambeni prostor, broj zgrade 1, PD 19, spratnosti P6, površine 66 m2, koji se nalazi na katastarskoj parceli broj 4130, u susvojini Mandić Natalije i Radulović Mandić Milice, u obimu prava od po ½

Nepokretnost se nalazi na Pobrežju,u neposrednoj blizini restorana Kristal.
Nepokretnosti se prodaju u vidjenom stanju, bez prava naknadne reklamacije po bilo kom osnovu.

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-079 i 077/700-051.
Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat