(+382 202) 19905

Stambeni prostor

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:27.marta
Grad:Podgorica
Površina:50m2
Sprat:P4
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 2
Vlasništvo:Rašinlić Elvira
Početna cijena:43500€
KO i broj parcele:LN 4934 Podgorica III

Opis

Na osnovu članova 336, 337,338, 341, 342, 344 i 345 Zakona o svojinsko-pravnim odnosima „HIPOTEKARNA BANKA“ AD Podgorica, kao hipotekarni povjerilac, objavljuje:

 OBAVJEŠTENJE O PRODAJI NEPOKRETNOSTI

Nepokretnost koje su predmet prodaje upisane su u:

Listu nepokretnosti br. 4934 KO Podgorica III, označene kao: katastarska parcela br.4851/9, zgrada br.1, stambeni prostor, sobnost: 1 soba, PD25, spratnost: P4, površine 50m2, u “V” listu upisano kao svojina Rašinlić Elvire, u obimu prava 1/1.

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-079 i 077/700-051.
Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat