(+382 202) 19905

Stambeni prostor

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Kralja Nikole, BC Nikić
Grad:Podgorica
Površina:175 m2
Sprat:P4
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 1
Vlasništvo:Vlasnistvo banke
Početna cijena:144776€
KO i broj parcele:KO Podgorica III, LN 7053

Opis

Obavještenje

 

O PRODAJI NEPOKRETNOSTI U SVOJINI BANKE

 

Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u: 

Listu nepokretnosti br.7053, KO Podgorica III, kat. parcela br.212/2, kao:

broj zgrade 1, stambeni prostor, PD164, četvrti sprat, površine 125m2,

broj zgrade 1, stambeni prostor, PD165, četvrti sprat, površine 50m2.


Predmetne nepokretnosti se nalaze u Podgorici, u zgradi BC Nikić, u centru grada.

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-079 i 077/700-051.
Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat