(+382 202) 19905

Stambeni prostor

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Tivat
Grad:Tivat
Površina:79 m2
Sprat:P2
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:T2
Vlasništvo:Lalićević Žarko
KO i broj parcele:LN br.2393 KO Tivat

Opis

Na osnovu članova 336, 337,338, 341, 342, 344 i 345 Zakona o svojinsko-pravnim odnosima „HIPOTEKARNA BANKA“ AD Podgorica, kao hipotekarni povjerilac, objavljuje:

 OBAVJEŠTENJE O PRODAJI NEPOKRETNOSTI

Nepokretnost koje su predmet prodaje upisane su u:

LN br.2393 KO Tivat, kao katastarska parcela br.538, zgrada br.1, stambeni prostor, dvoiposoban stan, PD19, površine 79m2, P2., vlasništvo Lalićević Milorada Žarka, u obimu prava svojine 1/1.

 

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-079 i 077/700-051.
Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat