(+382 202) 19905

Obavještenja

Sortirajte po: Najnovije | Najčitanije
četvrtak, 31. maj 2018.

PRAVILA Nagradne igre za korisnike Mastercard kartica: Od crno-bijelog filma do crvenog tepiha

Na osnovu člana 69 stav 3 Zakona o igrama na sreću ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 052/04 od 02.08.2004, Službeni list Crne Gore", br. 013/07 od 18.12.2007, 073/10 od 10.12.2010, 040/11 od 08.08.2011, 061/13 od 30.12.2013, 037/17 od 14.06.2017.), Hipotekarna banka a.d. Podgorica, kao priređivač nagradne igre, utvrđuje:
utorak, 29. maj 2018.

Obavještenje o sazivanju XX redovne sjednice Skupštine akcionara Hipotekarne banke

Na osnovu čl. 31. i 41. tač. 1. Statuta Hipotekarne banke AD Podgorica, u skladu sa čl. 36. (6) Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG“ br. 06/02, „Sl. list CG“ br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) i Odluke Odbora direktora o sazivanju XX redovne sjednice Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica br. 02-7018/3-1 od 25.05.2018. godine, objavljuje se sledeće:
Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat