(+382 202) 19905

Krediti za mala i srednja preduzeća

Krediti Evropske Investicione banke (EIB)
Krediti Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD)

U saradnji sa Evropskom Investicionom Bankom (EIB) i Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) Hipotekarna banka je omogućila malim i srednjim preduzećima (MSP), kao najzdravijem i najprogresivnijem segmentu crnogorske ekonomije da ostvare kredite po povoljnim uslovima.

Sredstvima kredita Banka finansira projekte malih i srednjih preduzeća u oblasti:

  • industrije,
  • usluga,
  • turizma,
  • zaštite životne sredine i uštede energije,
  • infrastrukture itd…

Nosioci projekata pod izuzetno povoljnim uslovima (kamate i rok vraćanja kredita) imaju pristup dugoročnim sredstvima za investicije u nova produktivna polja poslovanja.

Sredstva iz odobrenog kredita se moraju iskoristiti strogo namjenski i u skladu sa biznis planom dostavljenim banci.

IZNOS KREDITA:
Iznos kredita zavisi od priloženog biznis plana i boniteta firme.

ROK VRAĆANJA KREDITA:
Rok vraćanja kredita je do 10 godina, uz mogućnost davanja grejs perioda.

*Banka će naplaćivati naknadu za prijevremenu otplatu cjelokupnih/djelimičnih obaveza pravnih lica u visini 3% od iznosa glavničnog duga, zavisno od razloga prijevremene otplate.
**Ova naknada se ne obračunava u slučaju kada je razlog prijevremene otplate podizanje novog kredita kod Banke (pravna lica).

 

Pozovite naš Call Centar 19905 ili putem našeg Virtuelnog šaltera zakažite sastanak u filijali i u terminu koji Vama odgovara.

Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat