(+382 202) 19905

Prijevemana otplata kredita


  • Banka će naplaćivati naknadu za prijevremenu otplatu cjelokupnih/djelimičnih obaveza pravnih lica u visini 3% od iznosa glavničnog duga, zavisno od razloga prijevremene otplate.
  • Ova naknada se ne obračunava u slučaju kada je razlog prijevremene otplate podizanje novog kredita kod Banke (pravna lica).
Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat