Poslovni prostor

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Novi Bar
Grad:Bar
Površina:147 m2
Sprat:P
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 1
Vlasništvo:Svojina banke
Početna cijena:61363€
KO i broj parcele:Novi Bar, LN 2031

Opis

Obavještenje

 

O PRODAJI NEPOKRETNOSTI U SVOJINI BANKE

Koje se nalaze upisane u Listu nepokretnosti 2031 KO Novi Bar i to:

  • poslovna zgrada u vanprivredi, broj zgrade 2, površine 147 m2, koja se nalazi na katastarskoj parceli broj 6495/12.

Fotografije

Image
Image

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-079 i 077/700-051.