Stambeni prostor

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Brca-Sutomore
Grad:Bar
Površina:200 m2
Sprat:Spratnost P i P1
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 2
Vlasništvo:Rađenović Željko
Početna cijena:357760€
KO i broj parcele:Bar, LN 920

Opis

Na osnovu članova 336, 337,338, 341, 342, 344 i 345 Zakona o svojinsko-pravnim odnosima HIPOTEKARNA BANKA AD Podgorica, kao hipotekarni povjerilac, objavljuje:

 

OBAVJEŠTENJE O PRODAJI NEPOKRETNOSTI


Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su:

u listu nepokretnosti broj 920 KO Zankovići, na katastarskoj parceli broj 5478/1, u zgradi br. 1 (sa teretom: bez dozvole) i to:

 • stambeni prostor, broj zgrade 1, PD 1, spratnost 1P, površine 16 m2;
 • stambeni prostor, broj zgrade 1, PD 2, spratnost 1P, površine 16 m2;
 • stambeni prostor u izgradnji, broj zgrade 1, PD 3, spratnost 1P, površine 16 m2;
 • stambeni prostor u izgradnji, broj zgrade 1, PD 4, spratnost 1P, površine 13 m2;
 • nestambeni prostor, broj zgrade 1, PD 5, spratnost 1P, površine 13 m2;
 • nestambeni prostor, broj zgrade 1, PD 6, spratnost 1P, površine 6 m2;
 • stambeni prostor u izgradnji, broj zgrade 1, PD 7, spratnost 1P, površine 14 m2;
 • stambeni prostor u izgradnji, broj zgrade 1, PD 8, spratnost 1P, površine 21 m2;
 • nestambeni prostor, broj zgrade 1, PD 9, spratnost P, površine 15 m2;
 • garaža, kao dijela zgrade, broj zgrade 1, PD 12, spratnost P, površine 18 m2;
 • stambeni prostor u izgradnji, broj zgrade 1, PD 17, spratnost P, površine 20 m2;
 • stambeni prostor u izgradnji, broj zgrade 1, PD 18, spratnost P, površine 49 m2;
 • stambeni prostor u izgradnji, broj zgrade 1, PD 19, spratnost P, površine 14 m2;
 • stambeni prostor u izgradnji, broj zgrade 1, PD 20, spratnost P, površine 21 m2;
 • nestambeni prostor, broj zgrade 1, PD 21, spratnost P, površine 29 m2, vlasništvo Radjenović Željka, u obimu prava od po 1/1.

  Predmetne nepokretnosti se nalaze u Sutomoru,sa desne strane magistralnog puta Bar Petrovac,na udaljenosti od puta oko 450 m,u naselju Brci.

  Nepokretnosti se prodaju u vidjenom stanju, bez prava naknadne reklamacije po bilo kom osnovu.

Fotografije

Image

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-079 i 077/700-051.