Livada,njiva,pasnjak

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Čokrlije
Grad:Bijelo Polje
Površina:29531 m2
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 1
Vlasništvo:Svojina banke
Početna cijena:6214€
KO i broj parcele:Čokrlije, LN 151

Opis

 

Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane u Listu nepokretnosti broj 151, KO Čokrlije, Uprave za nekretnine PJ Bijelo Polje i to:

  • katastarska parcela broj 91, plan 3, skica 24, potes Polje, koja po načinu korišćenja predstavlja njivu 4. klase, površine 14 738 m2,
  • katastarska parcela broj 109, plan 5, skica 23, potes Polje, koja po načinu korišćenja predstavlja livadu 3. klase površine 2 972 m2,
  • katastarska parcela broj 462, plan 5, skica 23, potes Čokrlije, koja po načinu korišćenja predstavlja njivu 4. klase površine 2 165 m2,
  • katastarska parcela broj 463, plan 5, skica 23, potes Čokrlije , koja po načinu korišćenja predstavlja šume 4. klase površine 1 388 m2,
  • katastarska parcela broj 464, plan 3, skica 23, potes Čokrlije , koja po načinu korišćenja predstavlja pašnjak 5. klase površine 2 938 m2,
  • katastarska parcela broj 465, plan 3, skica 23, potes Čokrlije, koja po načinu korišćenja predstavlja šumu 4. klase površine 3 132 m2,
  • katastarska parcela broj 466, plan 3, skica 23, potes Čokrlije, koja po načinu korišćenja predstavlja njivu 4. klase površine 2 198 m2.

Predmetne nepokretnosti nalaze se u Tomaševu, zaseok Čokrlije i udaljene su  oko 3km od centra Tomaševa u blizini asfaltnog puta Tomaševo-Pavino Polje.

Sve nepokretnosti nalaze se na oko 100m od asfaltnog puta. Izuzev parcele br.109 koja ima izlaz na glavni asfaltni put. Uz parcele 462-466 prolazi uski seoski put.

Fotografije

Image
Image

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-079 i 077/700-051.