Livada, pašnjak,porodična stambena zgrada

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Ujniče
Grad:Bijelo Polje
Površina:30 m2
Sprat:P
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 1
Vlasništvo:Svojina banke
Početna cijena:9696€
KO i broj parcele:Ujniče, LN 194

Opis

 

Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane u Listu nepokretnosti broj 194 KO Ujniče, Uprave za nekretnine PJ Bijelo Polje i to:

  • parcela broj 985, plan 7, skica 12, potes Kuline, po načinu korišćenja livada 7. klase površine 9415 m2,
  • parcela broj 1002/2, plan 7, skica 23, potes Studenac, po načinu korišćenja pašnjak 5. klase površine 297 m2,
  • parcela broj 1441, plan 7, skica 24, potes Kučetine, po načinu korišćenja dvorište površine 500 m2, livada 6. klase površine 9635 m2 i porodična stambena zgrada, broj zgrade,1 površine 16 m2,
  • parcela broj 1442/1, plan 7, skica 24, potes Kučetine, po načinu korišćenja pašnjak 5. klase površine 268 m2,
  • parcela broj 1443/1, plan 7, skica 24, potes Kučetine, po načinu korišćenja njiva 6. klase površine 3313 m2,
  • parcela broj 1448/2, plan 7, skica 23, potes Kučetine, po načinu korišćenja voćnjak 4. klase površine 1190 m2,
  • parcela broj 1449, plan 7, skica 24, potes Kuline, po načinu korišćenja livada 6. klase površine 798 m2,
  • parcela broj 1450, plan 7, skica 24, potes Kuline, po načinu korišćenja šume 4. klase površine 230 m2,
  • parcela broj 1467, plan 7, skica 24, potes Kuline, po načinu korišćenja livada 6. klase površine 608 m2,
  • porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, spratnost P, površine 16 m2, sa PD 1, stambeni prostor, spratnost P, površine 14 m2, koji se nalazi na katastarskoj parceli 1441.

Predmetne nepokretnosti se nalaze u selu Ujniče. Do nepokretnosti se dolazi tako što se od Autobuske stanice u Bijelom Polju ide kroz naselje Lješnica širokom asfaltnom cestom dužine oko 10km,sa kojeg se odvaja lokalni put koji je asfaltiran u dužini 1km, nakon čega se ide makadamskim putem dužine 2,5km. Fotografije

Image
Image
Image
Image

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-245 i 077/700-051.