Njiva

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Nedakusi
Grad:Bijelo Polje
Površina:3612 m2
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 2
Vlasništvo:Cvijović Mirko
Početna cijena:54180€
KO i broj parcele:Nedakusi, LN 834

Opis

Na osnovu članova 336, 337,338, 341, 342, 344 i 345 Zakona o svojinsko-pravnim odnosima „HIPOTEKARNA BANKA“ AD Podgorica, kao hipotekarni povjerilac, objavljuje:

OBAVJEŠTENJE O PRODAJI NEPOKRETNOSTI

Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u:
 posjedovnom listu br. 834 KO Nedakusi, PJ Bijelo Polje, označena kao katastarska parcela br. 77, podbroj 35, plan 2, skica 10, potes Nedakuško polje, po kulturi njiva 1 klase, površine 3.612 m2, posjednika Cvijović Mirka, u obimu prava 1/1.

Predmetne nepokretnosti se nalaze u Bijelom Polju, u naselju Nedakuse na izlazu iz grada ka Prijepolju. Parcela se nalazi do magistrale Bijelo Polje- Prijepolje.


Nepokretnosti se prodaju u vidjenom stanju, bez prava naknadne reklamacije po bilo kom osnovu.

Fotografije

Image
Image

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-079 i 077/700-0