Njiva

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Nedakusi
Grad:Bijelo Polje
Površina:3612 m2
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 2
Vlasništvo:Cvijović Mirko
Početna cijena:54180€
KO i broj parcele:Nedakusi, LN 834

Opis

Predmetne nepokretnosti su upisane u LN 834 KO Nedakuse, na kat. parceli br. 77/35- njiva I klase površine 3.612m2. Nalaze se u naselju Nedakuse, na izlazu iz grada ka Prijepolju. Parcela se nalazi do magistrale Bijelo Polje- Prijepolje. Radi se o neizgrađenom zemljištu za koje još nije urađen DUP na osnovu kojeg bi se znala namjena zemljišta. Parcela je dugačka, a uska.

Fotografije

Image
Image
Image

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-245 i 077/700-051