Njiva, kuća, zgrada

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Pećarska
Grad:Bijelo Polje
Površina:15100 m2
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 2
Vlasništvo:Nedović Dragomir
KO i broj parcele:Pećarska, PL 3

Opis

Predmetne nepokretnosti su upisane u LN 3 KO Pećarska, PJ Bijelo Polje, označene kao katastarska parcela blok 21, broj 72, RB3, potes Velika njiva. Nepokretnost čine livade, pašnjaci i njiva ukupne površine 15.100m2, na kojima se nalazi kuća površine 20m2.

Predmetne nepokretnosti se nalaze u selu Pećarska. Do njih se dolazi tako što se sa magistralnog puta Bijelo Polje- Prijepolje u mjestu Bistrica, koja je od grada udaljena oko 8km, skrene na lokalni put dužine oko 4km. Radi se o selu u kojem ima malo kuća u kojima se stalno živi.

Radi se o terenu sa pašnjacima, livadama, voćnjacima i njivama. Kvalitet livada je dobar i sa imanja se ubira dosta trave.

Fotografije

Image
Image
Image

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-245 i 077/700-051.