Šuma, pašnjak, njiva

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Zaton
Grad:Bijelo Polje
Površina:15000 m2
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 1
Vlasništvo:Svojina banke
KO i broj parcele:Zaton, LN 145

Opis

 

Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Listu nepokretnosti br. 145  KO Zaton, označene kao:

  • katastarska parcela br. 2348/1, način korišćenja šume 4 klase, potes Punovina, površine 2455 m2,
  • katastarska parcela br. 2348/2, način korišćenja pašnjak 5 klase, potes Punovina, površine 832 m2,
  • katastarska parcela br. 2348/3, način korišćenja njiva 6 klase, potes Punovina, površine 1122 m2,
  • katastarska parcela br. 2348/4, način korišćenja pašnjak 4 klase, potes Punovina, površine 681 m2,
  • katastarska parcela br. 2353, način korišćenja voćnjak 5 klase, potes Punovina, površine 852 m2,
  • katastarska parcela br. 2354, način korišćenja voćnjak 5 klase, potes Punovina, površine 501 m2,
  • katastarska parcela br. 2355, način korišćenja livada 5 klase, potes Punovina, površine 5862 m2,
  • katastarska parcela br. 2356, način korišćenja njiva 6 klase, potes Punovina, površine 1613 m2;
  • katastarska parcela br. 2357, način korišćenja šume 4 klase, potes Punovina, površine 1082 m2,

 

Predmetne nepokretnosti se nalaze u selu Zaton. Do nepokretnosti se dolazi tako što se od Ribarevina ka Beranama, u mjestu Zaton skrene sa magistralnog puta na lokalni asfaltni put dužine oko 1,5km. Od lokalnog puta ima makadamski put dužine oko 200m koji dovodi do imanja.

     Radi se o blago strmom terenu, sa pašnjacima, livadama, voćnjacima, njivama i šumama. Sa imanja se pruža lijep pogled na dolinu Lima. 

Fotografije

Image
Image
Image

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-245 i 077/700-051.