Pašnjak

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Maine
Grad:Budva
Površina:923 m2
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:T1
Vlasništvo:Imovina banke
Početna cijena:9500€
KO i broj parcele:LN br.1516 KO Maine

Opis

 

 

Nepokretnost koja je predmet prodaje upisana je u Listu nepokretnosti br.1516 KO Maine, na katastarskoj parceli br.3282 potes Ratkovina, kao pašnjak 3. klase, površine 923m2

Predmetna nepokretnost se nalazi u opštini Budva, u naselju Stanišići. Zemljište se nalazi u seoskom naselju, u blizini magistralnog puta Cetinje-Budva. Pripada dijelu naselja u kojem je najzastupljenije individualno stanovanje, a karakteriše ga i mali stepen izgrađenosti.  Nepokretnost se nalazi u blizini lokalne crkve, a u blizini je nedavno izgrađena nova pumpna stanica. Parcela nema direktan izlaz na put, a preko magistrale je dobro povezan sa putevima koji vode prema Cetinju i Budvi. Saobraćajna udaljenost od centra Budve iznosi 8km, a vazdušna udaljenost od mora oko 2,5km. Sa predmetnog zemljišta pruža se lijep pogled na more.

Fotografije

Image
Image

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-245 i 077/700-051.