Stambeni prostori

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:ul. Njegoševa
Grad:Cetinje
Površina:77 + 18 + 94
Sprat:PD8, PD9, PD10
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 1
Vlasništvo:Slana d.o.o. Cetinje
KO i broj parcele:LN 355 KO Cetinje

Opis

Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Listu nepokretnosti br. 355 KO Cetinje, PJ Cetinje, označene kao:
PD8, potkrovlje-mansarda, površine 77 m2, podbroj 3489/1, broj zgrade 1, stambeni prostor, dvije sobe,
PD9, potkrovlje-mansarda, površine 18 m2, podbroj 3489/1, broj zgrade 1, stambeni prostor,
PD10, potkrovlje-mansarda, površine 94 m2, podbroj 3489/1, broj zgrade 1, stambeni prostor, dvosoban stan, u svojini Slana d.o.o. Cetinje

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-245 i 077/700-051