Stambeno poslovna zgrada

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Spuž
Grad:Danilovgrad
Površina:182 m2
Sprat:P2
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 1
Vlasništvo:Svojina banke
Početna cijena:30601€
KO i broj parcele:Spuž, LN 592

Opis

 

Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Listu nepokretnosti br. 592 KO Spuž, označene kao katastarska parcela br. 1644/3, po kulturi dvorište, površine 270 m2, potes Vada i porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, površine 72 m2, spratnost P2, potes Vada, na katastarskoj parceli br. 1644/3, sa pripadajućim posebnim dijelovima, i to: PD1, način korišćenja stambeni prostor, površine 58 m2, spratnost P, PD2, način korišćenja stambeni prostor, površine 58 m2, spratnost P1 i PD3, način korišćenja stambeni prostor, površine 66 m2, spratnost PN 

Nepokretnost se nalazi u centru naselja Spuž,na oko 800 m udaljenosti od OŠ Njegoš,

Fotografije

Image
Image

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti kontaktiranjem ovlašćenog lica putem telefona 077/700-245 i 077/700-051.