Porodična stambena zgrada, dvorište

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Ljajkovići
Grad:Podgorica
Površina:172 m2
Sprat:P-P1
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 1
Vlasništvo:Svojina banke
Početna cijena:73031€
KO i broj parcele:Cijevna, LN 751

Opis

 

Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u listu nepokretnosti br. 751 KO Cijevna, označene kao:

  • katastarska parcela br. 2724, po načinu korišćenja pašnjak 4 klase, površine 433 m2, dvorište, površine 500 m2, pomoćna zgrada, broj zgrade 1, površine 68 m2 potes Ljajkovići,
  • pomoćna zgrada, broj zgrade 1, površine 68 m2, sa PD1, po načinu korišćenja nestambeni prostor porodične zgrade, prizemlje, površine 68 m2, koja se nalazi na katastarskoj parceli br. 2724;
  • porodična stambena zgrada,broj zgrade 2,površine 172m2,koja se nalazi na katastarskoj parceli br.2724

Predmetne nepokretnosti se nalaze u naselju Ljajkovići - Cijevna, ispod magistralnog puta Podgorica - Petrovac, od koga su od mosta na rijeci Cjevni udaljene oko 1 km.

Predmetne parcele predstavljaju fizičku cjelinu, podijeljenu asfaltiranim mjesnim putem.Fotografije

Image
Image
Image
Image

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti. Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-245 i 077/700-051