Poslovni prostori

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Bulevar Ivana Crnojevića br.4
Grad:Podgorica
Površina:64 + 69
Sprat:SU, P
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:T1
Vlasništvo:DM Clean service d.o.o.
KO i broj parcele:LN 4993 KO Podgorica II, PJ Podgorica

Opis

Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su: u listu nepokretnosti br. 4993 KO Podgorica II PJ Podgorica označene kao: poslovni prostor u izgradnji, broj zgrade 1, PD 253, spratnost prva etaža podruma, površine 64 m2, poslovni prostor u izgradnji, broj zgrade 1, PD 256, spratnost prizemlje, površine 69 m2, koji se nalaze na katastarskoj parceli broj 2288/4.


Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti kontaktiranjem ovlašćenog lica putem telefona 077/700 -079 i 077/700-051