Poslovni prostori

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Krašići bb
Grad:Tivat
Površina:54 + 69 + 40 + 41
Sprat:SU, P, P1
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:T1
Vlasništvo:Đurović Dalibor
KO i broj parcele:LN 1256 KO Krašići

Opis

Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su: u LN 1256 KO Krašići, PJ Tivat i to:

poslovni prostor u izgradnji PD 2, podrum, površine 54m2,
poslovni prostor u izgradnji PD 4, suteren, površine 69m2, 
poslovni prostor u izgradnji PD 6, prizemlje 1P, površine 40m2,
poslovni prostor u izgradnji PD 8, I sprat 1P, površine 41m2, u svojini Đurović Dalibora

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti kontaktiranjem ovlašćenog lica putem telefona 077/700-245 i 077/700-051