Menadžment

 
 IMEFUNKCIJA

1.Esad Zaimovićglavni izvršni direktor
2.Ana Golubovićizvršni direktor za poslove sa pravnim licima i finansijska tržišta
3.Nikola Špadijerizvršni direktor za poslove sa fizičkim licima i napredne kanale prodaje
4.Jelena Vuletićizvršni direktor za rizike
5.Gojko Maksimovićdirektor sektora finansijskih tržišta
6.Nikola Milovićdirektor sektora podrške i organizacije
7.Nataša Lakićdirektor sektora operacijaOrganizaciona šema banke: