Odbor za reviziju

Članovi Odbora za reviziju su:

 IMEMJESTO U ODBORU
1.Draško Popovićpredsjednik
2.Božana Kovačevićčlan
3.Goran Kneževićčlan