Odbor za upravljanje kreditnim rizikom

Članovi Odbora za upravljanje kreditnim rizikom su:

 IMEMJESTO U ODBORU
1.Renata Vinkovićpredsjednik
2.Sigilfredo Montinaričlan
3.Esad Zaimovićčlan