Budućnosti posvećena
Hipotekarna banka

ODRŽIVOST

Hipotekarna banka podržava ostvarenje održivih razvojnih ciljeva Ujedinjenih nacija, i time zauzima lidersku poziciju na bankarskom tržištu u segmentu zaštite životne sredine, društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja.
Pet stubova održivosti Hipotekarne banke
Uticaj na
životnu sredinu
Zajednica
Klijenti
i partneri
Korporativne vrijednosti
i radni ambijent
Upravljanje, Standardi,
Performanse
Hipotekarna banka brine o društvenoj zajednici, životnoj sredini u kojoj posluje i svim svojim stejkholderima. Iz toga proizilazi odlučnost da pozitivno utiče na globalne promjene. Sa zadovoljstvom poziva sve učesnike na crnogorskom tržištu, posebno bankarskom, da joj se pridruže na putu održivog razvoja.
Svijet bez siromastva
Svijet bez gladi
Zdravlje i blagostanje
Kvalitetno obrazovanje
Rodna ravnopravnost
Cista voda i sanitarni uslovi
Pristupacna energija iz cistih izvora
Dostojanstven rad i ekonomski rast
Industrija, inovacije, infrastruktura
Smanjenje nejednakosti
Odrzivi gradovi i zajednice
Odgovorna potrosnja i proizvodnja
Ocuvanje klime
Ocuvanje vodenog svijeta
Ocuvanje zivota na zemlji
Mir, pravda i snazne institucije
Partnerstvom do ciljeva
Ciljevi odrzivog razvoja