Krediti za mala i srednja preduzeća

Budućnost privrede leži u malim i srednjim preduzećima. Nudimo povoljne kreditne mogućnosti najprogresivnijem segmentu crnogorske ekonomije.    

U saradnji sa Evropskom Investicionom Bankom (EIB) i Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) nudimo povoljne kredite za finansiranje projekata u oblastima: 

  • industrije,
  • usluga,
  • turizma,
  • zaštite životne sredine i uštede energije,
  • infrastrukture itd…

Iznos kredita – zavisi od priloženog biznis plana i boniteta firme. 

Rok vraćanja kredita – do 10 godina uz mogućnost davanja grejs perioda. 

Za više informacija pozovite naš Call Centar 19905 ili putem našeg Virtuelnog šaltera zakažite sastanak u filijali i u terminu koji Vama odgovara. 

*Banka će naplaćivati naknadu za prijevremenu otplatu cjelokupnih/djelimičnih obaveza pravnih lica u visini 3% od iznosa glavničnog duga, zavisno od razloga prijevremene otplate.
**Ova naknada se ne obračunava u slučaju kada je razlog prijevremene otplate podizanje novog kredita kod Banke (pravna lica).