Akcije

Akcije Hipotekarne banke AD Podgorica, listirane su na Slobodnom tržištu akcija, Montenegroberze AD Podgorica. Osnovni podaci o akcijama, dati su u tabeli ispod.

 

Simbol trgovanja

HIBP

ISIN

MEHIBPRA9PG8

Broj akcija

31.305

Berza

Montenegroberza AD Podgorica

Tržište/segment

Slobodno tržište akcija

 

Datum

31.12.2018.

31.12.2019.

Broj akcija

 31,305.00

 31,305.00

Nominalna vrijednost

 511.29

 511.29

Knjigovodstvena vrijednost po akciji

 1,456.06

 -

Zarada po akciji

 137.68

 -

Cijena na zatvaranju

 695.00

 1,300.00

Tržišna kapitalizacija

 21,756,975.00

 40,696,500.00


Statistički podaci o zaključenim transakcijama i osvarenom prometu, kao i o trenutnoj ponudi i tražnji sa akcijama, dostupni su na linku Montenegroberze http://mnse.me/code/navigate.asp?Id=14&stockId=128