Akcije

Akcije Hipotekarne banke AD Podgorica, listirane su na Slobodnom tržištu akcija, Montenegroberze AD Podgorica. Osnovni podaci o akcijama, dati su u tabeli ispod.

 

Simbol trgovanja

HIBP

ISIN

MEHIBPRA9PG8

Broj akcija

31.305

Berza

Montenegroberza AD Podgorica

Tržište/segment

Slobodno tržište akcija

 

Datum

31.12.2019.

31.12.2020.

Broj akcija

 31,305.00

31,305.00

Nominalna vrijednost

 511.29

511.29

Knjigovodstvena vrijednost po akciji

1,657.88

1,710.40

Zarada po akciji

155.34

111.42

Cijena na zatvaranju

 695.00

898.00

Tržišna kapitalizacija

 21,756,975.00

28,111,890.00


Statistički podaci o zaključenim transakcijama i osvarenom prometu, kao i o trenutnoj ponudi i tražnji sa akcijama, dostupni su na linku Montenegroberze http://mnse.me/code/navigate.asp?Id=14&stockId=128