Akcije

Akcije Hipotekarne banke AD Podgorica, listirane su na Slobodnom tržištu akcija, Montenegroberze AD Podgorica. Osnovni podaci o akcijama, dati su u tabeli ispod.

 

Simbol trgovanja

HIBP

ISIN

MEHIBPRI1PG7

Broj akcija

10,241,148

Berza

Montenegroberza AD Podgorica

Tržište/segment

Slobodno tržišteDatum

31.12.2020.

31.12.2021.

Broj akcija

 31,305

10,241,148

Nominalna vrijednost

 511.29

5.11

Knjigovodstvena vrijednost po akciji

1,710.40

5.40

Zarada po akciji

111.42

0.428

Cijena na zatvaranju

 898.00

6.86

Tržišna kapitalizacija

 28,111,890.00

70,254,275.28


Statistički podaci o zaključenim transakcijama i osvarenom prometu, kao i o trenutnoj ponudi i tražnji sa akcijama, dostupni su na linku Montenegroberze http://mnse.me/code/navigate.asp?Id=14&stockId=128