PSD2

PSD2 - Osnovni pojmovi

 

 • PSD2 (Payment Services Directive 2/ Direktiva 2 o platnim uslugama) je zakonodavni okvir Evropske unije koji reguliše platne usluge. Njegovi ciljevi su:
  • povećanje sigurnosti plaćanja u Evropi,
  • promocija inovacija i prilagođavanje bankarskih usluga novim tehnologijama.
 • PSD2 uvodi dvije nove usluge koje su regulisane i usklađene:
  • usluga inicijacije plaćanja (Payment Initiation Service - PIS) i
  • usluge informacija o računu (Account Information Service - AIS).
 • TPP (Third Party Provider) – treća lica, pružaoci usluga u platnom prometu


Usluga inicijacije plaćanja (PIS)

 1. omogućava poslovnim subjektima da direktno iniciraju plaćanja sa bankovnog računa klijenta, uz njegovu dozvolu, ali bez potrebe za korišćenjem kreditne ili debitne kartice. Ovo čini bankovne transfere prihvatljivom alternativom za svakodnevne kupovine. PIS je najjeftiniji, najbrži i najsigurniji način za online plaćanja. Trgovci ne zahtjevaju osjetljive bankovne podatke, a klijent se direktno povezuje sa portalom svoje banke kako bi izvršio plaćanje. Ovo znači da koristi sigurnost banke, uključujući višefaktorsku autentifikaciju putem otiska prsta i PIN koda. Plaćanje koje je potvrdio platioc je nepovratno. 
 2. Usluga informacija o računu (AIS) omogućava trećim licima (npr. aplikacijama za upravljanje finansijama) da pristupe informacijama o bankovnom računu klijenta, kao što su stanje računa, transakcije i dostupni fondovi. Ovo omogućava bolje upravljanje finansijama i personalizovane usluge.

  

Instant plaćanje omogućava transakcije u realnom vremenu, rješavajući probleme nesigurnih rokova plaćanja, teškog upravljanja gotovinom i nesigurne obrade plaćanja. Kombinacija PSD2 i instant plaćanja može unaprijediti iskustvo korisnika i omogućiti brže i sigurnije transakcije.

Rezime: PSD2 reguliše usluge inicijacije plaćanja (PIS) i informacija o računu (AIS), dok instant plaćanja omogućavaju realno vrijeme za transakcije.


PSD2 (Direktiva 2 o platnim uslugama)
 


PSD2 (Direktiva o platnim uslugama 2)
ima značajan uticaj na način na koji se obavljaju platne transakcije i pružaju finansijske usluge. Evo nekoliko primjera kako se PSD2 koristi u praksi:

 1. Usluge inicijacije plaćanja (PIS):
  • Kupovina putem interneta: Kada koristite online prodavnice, usluga PIS omogućava Vam da direktno inicirate plaćanje sa svog bankovnog računa, bez upotrebe kartice. Na primjer, prilikom kupovine knjige, aplikacija Vas može preusmeriti na portal Vaše banke kako biste potvrdili plaćanje.
  • Aplikacija za mobilno bankarstvo: Ako koristite aplikaciju za upravljanje finansijama, PIS Vam omogućava da brzo i sigurno izvršite plaćanje ili prenos novca sa svog računa.
 2. Usluge informacija o računu (AIS):
  • Praćenje stanja računa: Aplikacije za upravljanje finansijama mogu koristiti AIS kako bi vam prikazale trenutno stanje vašeg bankovnog računa, transakcije i dostupne fondove.
  • Budžetiranje: AIS omogućava praćenje troškova i upravljanje budžetom na osnovu stvarnih podataka o transakcijama.
 3. Instant plaćanja:
  • PSD2 je omogućio razvoj instant plaćanja, gdje se transakcije izvršavaju u realnom vremenu. To znači da novac može biti prenijet sa jednog računa na drugi gotovo trenutno, bez čekanja na kliring i obradu.
  • Primjer: Kada koristite mobilnu aplikaciju za plaćanje u prodavnici, transakcija se odmah evidentira na vašem računu.

U suštini, PSD2 unaprijeđuje sigurnost, transparentnost i inovacije u platnim uslugama, a instant plaćanja omogućavaju brže i efikasnije transakcije.


Višefaktorska autentifikacija (MFA)
 

 Višefaktorska autentifikacija (MFA) je ključna komponenta PSD2 koja dodatno povećava sigurnost transakcija. Evo kako se koristi u okviru PSD2:

 1. Prvi faktor autentifikacije obično je lozinka. Kada se korisnik prijavljuje na svoj bankovni račun ili obavlja transakciju, unosi svoju lozinku. Ova informacija je poznata samo korisniku.
 2. Drugi faktor autentifikacije uključuje posjedovanje fizičkog uređaja ili kartice. Primjeri uključuju:
  • SMS kod: Banka šalje jednokratni SMS kod na korisnikov mobilni telefon. Korisnik ga unosi kao drugi faktor prilikom prijave ili transakcije.
  • Token: Korisnik posjeduje fizički uređaj (token) koji generiše jednokratne kodove. Ovi kodovi se koriste kao drugi faktor autentifikacije.
  • Smart kartica: Korisnik koristi pametnu karticu sa čipom koja generiše kodove za autentifikaciju.
 3. Treći faktor autentifikacije uključuje biometrijske podatke. Primjeri uključuju:
  • Otisak prsta: Korisnik koristi otisak prsta za autentifikaciju.
  • Skeniranje lica: Korisnik koristi skeniranje lica za autentifikaciju.

Instrukcije za implementaciju Account Information Service (AIS), Confirmation of funds Service (PIIS) i Payment information service (PIS) možete naći na linku https://psdapitest.hb.co.me:9443/psd2-rest-external/swagger-ui/ , a dokumentacija se može preuzeti sa linka PSD2-REST-API-Dokumentacija .

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati slanjem maila na adresu email adresa.