Transakcioni račun (lični dohodak i ostali prilivi)

 

Tamo gdje je se Vaš novac osjeća kao svoj na svome.  

Idealno mjesto za sva vaša primanja – plate, penzije, stipendije, i sve redovne i neredovne prihode. Vaš novac Vam je direktno dostupan u svakom trenutku: 

Šta dobijam otvaranjem ovog računa?   

  • vaša primanja su na sigurnom
  • uvijek su vam dostupna
  • brza i diskretna transakcija
  • besplatno podizanje i transfer novca u banci
  • dozvoljeno prekoračenje sa limitom do 12 mjeseci

Šta znači direktan pristup sredstvima na računu?
  • pomoću usluge elektronskog bankarstva – HBklik
  • pomoću usluge mobilnog bankarstva – mHBklik
  • davanjem naloga na šalterima bilo koje poslovnice HB

 

 

Koliko me sve to košta?
Mjesečno održavanje tekućeg računa sa uključenom sms uslugom1,20 EUR
Podizanje gotovine na šalteru/bankomatima Banke bez naknade
Plaćanje u korist računa Banke 0,20%; min 0,15 €; max 100 € 
Na račune klijenata Banke 0,25%; min 0,40 €; max 100 €
(Plaćanje elektronski) (bez naknade)
Plaćanje ka računima unutar Banke     bez naknade
Plaćanje ka računima u drugim bankama    od 0,30 EUR
Sve ostale troškove možete pronaći u Izvodu iz Odluke o tarifi naknada.

 

Korespondentne bankeI
nformativne dokumente o nakadama  pogledajte ovdje: Fajlovi za preuzimanje