Investiciono savjetovanje

Prije donošenja bilo kakve investicione odluke, potrebno je uraditi neophodna istraživanja, studije i analize. Zato smo mi tu za Vas!

Ukoliko želite da svoj novčani kapital uložite u sigurne finansijske proizvode, usluge investicionog savjetovanja Hipotekarne banke će Vam pomoći da dizajnirate portfolio sa niskorizičnim investicijama uz maksimalnu stopu prinosa.

Sektor investicionog bankarstva Hipotekarne banke čine licencirani investicioni savjetnici sa dugogodišnjim iskustvom rada na tržištu kapitala koji će Vam pružiti svoje znanje kako biste rasporedili finansijsku imovinu u one proizvode koji će zadovoljiti Vaše potrebe.

Nakon što Vas upoznamo, počinjemo sa osmišljavanjem strategije za investiranje koja je usko usklađena sa Vašim ciljevima, budžetom, tolerancijom prema riziku, vremenskom horizontu i prihodnim potrebama. Najbolji dio cijelog procesa je što konačnu odluku o investiranju donosite Vi sami!


Kontaktirajte nas

Adresa: Josipa Broza Tita 67, 81000 Podgorica

Telefon: +382 202 19905

Mail: email adresa