Oročena kumulativna štednja

Štedite za lijepe stvari u skladu sa svojim mogućnostima  

Kumulativna štednja je vrsta oročene štednje kod koje tokom trajanja oročenja možete više puta uplaćivati iznose na vaš štedni račun. Na ovaj način ulažete u štednju prema svojim mogućnostima, a kamata po promenljivoj kamatnoj stopi se računa (pripisuje) na ukupan iznos. 

Zašto je ovakav oblik štednje koristan za mene?  

  • birate visinu i dinamiku uplata prema svojim mogućnostima
  • minimalni iznos prve uplate je samo 20 EUR
  • visina daljih uplata nije uslovljena od strane Banke
  • moguća je uplata besplatnim trajnim nalogom sa tekućeg računa
  • klijent ne mora da dolazi u banku ukoliko želi ponovno oročenje dospjele štednje
  • moguće je dobiti kredit na osnovu oročene štednje
Šta to znači na konkretnom primjeru?


Oročena kumulativna štednja do 50.000,00€:

3 mjeseca0,02%
6 mjeseci0,04%
12 mjeseci0,50%
24 mjeseca0,60%
36 mjeseci i više0,70%

 
Oročena štednja na iznos od 50.000,01€ do 100.000,00€

3 mjeseca0,02%
6 mjeseci0,05%
12 mjeseci0,70%
24 mjeseca0,80%
36 mjeseci i više0,90%


Oročena štednja u dolarima

3 mjeseca0,01%
6 mjeseci0,02%
12 mjeseci0,20%
24 mjeseca i više0,25%


Oročena štednja u ostalim valutama (AUD, CAD, CHF, GBP)
 

3 mjeseca0,01%
6 mjeseci0,02%
12 mjeseci0,20%
24 mjeseca i više0,25%