Štednja - Aktiviraj sitniš

 

U redu je da trošiš. U redu je - jer štediš.

Štedna opcija „Aktiviraj sitniš“ omogućava korisnicima Visa i Mastercard debitnih kartica da prilikom svake obavljene kupovine razliku između iznosa računa i prvog većeg iznosa prenesu na drugi transakcioni račun ili račune kumulativne štednje. 

Koji iznosi se mogu zaokružiti?  

  • Iznosi se mogu zaokružiti na 0,50 EUR, 1,00 EUR, 2,00 ili 5,00 EUR

Šta mi je potrebno da aktiviram štednju?  

  • tekući račun za koji je vezana Visa ili Mastercard debitna kartica koja se koristi prilikom plaćanja na POS terminalima
  • otvoren račun kumulativne štednje, račun dječje štednje „Mravac“ ili transakcioni račun, koji je različit od računa za koji je vezana kartica
  • ispunjena i potpisana Pristupnica
Šta to znači na konkretnom primjeru?

Primjer 1

  • Odlučili ste se za limit od 0,50 EUR
  • Vaš račun iznosi 4,20 EUR
  • Uz „Aktiviraj sitniš“ na vaš štedni račun se „uplaćuje“ 0,30 EUR (razlika do 4,50 EUR)

Ako imate 100 plaćanja mjesečno po prosječnom iznosu od 4,20 EUR, za godinu dana na vašem „Aktiviraj sitniš“ štednom računu će se nalaziti iznos od 360,00 EUR + kamata. Efektivna kamatna stopa jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi, EKS je 1,2% na godišnjem nivou.

Primjer 2

  • Odlučili ste se za limit od 1,00 EUR
  • Vaš račun iznosi 4,20 EUR
  • Uz „Aktiviraj sitniš“ na vaš štedni račun se „uplaćuje“ 0,80 EUR (razlika do 5,00 EUR)

Ako imate 100 plaćanja mjesečno po prosječnom iznosu od 4,20 EUR, za godinu dana na vašem „Aktiviraj sitniš“ štednom računu će se nalaziti iznos od 960,00 EUR + kamata. Efektivna kamatna stopa jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi, EKS je 1,2% na godišnjem nivou.

 

* Svoje kombinacije uštede možete isprobati na našem kalkulatoru "Aktiviraj sitniš".