Pohvale i prigovori


Poštovani klijenti,

Naš primarni cilj je da Vam, u skladu sa pozitivnim propisima i najboljom praksom, obezbijedimo najširi spektar bankarskih/finansijskih proizvoda/usluga, pa, stoga, i povratne informacije od Vas imaju važnu ulogu u nastojanju da dalje unapređujemo kvalitet naše saradnje, na obostrano zadovoljstvo.
Uvjeravamo Vas da veoma cijenimo Vaše pohvale, ali čak i više Vaše primjedbe, jer nam pomažu da budemo još bliže Vama, Vašim potrebama i očekivanjima.
Ukoliko želite, možete podijeliti s nama Vaše zadovoljstvo našim proizvodima i/ili odnosom naših zaposlenih prema Vama, prilikom pruženja naših usluga, a mi ćemo pažljivo analizirati dobijene informacije i koristiti ih da budemo još uspješniji.
Ukoliko, pak, smatrate da se Banka ne pridržava uslova koje smo ugovorili, ili smatrate da su Vam povrijeđena prava prilikom pružanja bankarskih i/ili finansijskih proizvoda/usluga Banke, možete nam uputiti prigovor. Možete pokušati da eventualnu spornu situaciju najprije razriješite u neposrednom obraćanju našim zaposlenima, na obostrano zadovoljstvo.

Prigovor možete podnositi, u pisanoj formi, na jedan od sljedećih načina:
  1. Lično u najbližoj poslovnici Banke;
  2. Putem pošte, na adresu sjedišta Banke, Ul. Josipa Broza Tita, br. 67, Podgorica;
  3. Putem elektronske pošte, na adresu email adresa;
  4. Putem internet strane Banke;
  5. Telefonskim putem - tel. br. 19905 (+382 20 2 19905).

Prigovor možete dostaviti na Obrascu za prigovore i pohvale klijenata, ali, ako se ne odlučite da koristite raspoloživi Obrazac, Vaš prigovor koji dobijemo, pisanim putem, treba da sadrži, kao minimum :
  • Lične podatke klijenta (ime i prezime fizičkog lica, odn. naziv pravnog lica/preduzetnika, adresu i/ili broj telefona, u slučaju potrebe za kontaktom);
  • Predmet i opis događaja/situacije/okolnosti, uključujući i razloge koje su izazvale Vaše nezadovoljstvo;
  • Ako je primjenljivo i odgovarajuću dokumentaciju.

Ukoliko nam ne bi bile dostavljene sve informacije potrebne za rješavanje prigovora, Banka može od Vas tražiti dopunu, odn. dodatne podatke.
Banka će Vam odgovor na prigovor dostaviti u pisanoj formi na adresu koju navedete u prigovoru ili na način koji tražite, u propisanom roku, koji ne može biti duži od 30 dana od prijema prigovora, odn. osam dana za prigovore koji se odnose na potrošačke kredite.
Ako ne budete zadovoljni odgovorom Banke na Vaš prigovor, na raspolaganju su Vam dalje zakonom predviđene mogućnosti.
Banka ne odgovara na anonimne prigovore.

OBRAZAC ZA POHVALE I PRIGOVORE  KLIJENATA možete preuzeti OVDJE.