Više rukovodstvo

  • Direktorka Poslovne mreže - Tamara Braunović;
  • Direktorka Sektora platnog prometa - Milena Grupković;
  • Direktor Sektora podrške organizacije i digitalne transformacije - Nikola Milović;
  • Direktor Sektora pravnih poslova i ljudskih resursa - Božo Đurašković;
  • Direktorka Službe marketinga i komunikacija - Eva Ivanović;
  • Direktor Službe za informacionu i fizičko-tehničku bezbjednost - Haris Dizdarević;
  • Direktor Službe trezora - Vladan Marković;
  • Direktorka Sektora za upravljanje kreditnim rizikom - Milana Vučinić;
  • Direktor Sektora za upravljanje operativnim, tržišnim i ostalim rizicima - Nikola Pejović;
  • Direktor Sektora finansijskih tržišta - Gojko Maksimović.