Dokumentarni poslovi

Postoji mogućnost sigurnog poslovanja i na nestabilnom tržištu. Budite mirni, obezbjedite svom poslovanju adekvatne garancije.  

Za sve naše klijente obezbjeđujemo brzo izdavanje svih vrsta garancija i akreditiva u zemlji i inostranstvu.  

Šta je garancija?   

 • Garancija je instrument osiguranja urednog izvršenja obaveza iz ugovornog odnosa, kojim Banka preuzima na sebe obavezu isplate potraživanja trećeg lica (korisnika garancije) do utvrđene visine garancije, u slučaju da klijent ne izvrši ugovorene obaveze ili ne izvrši plaćanje.

Kako se dobija garancija?

Potrebno je dostaviti svu potrebnu dokumentaciju: - 

 • Zahtjev klijenta
 • Zvanični finansijski izvještaji za prethodne 3 godine, zajedno sa presjekom za tekuću godinu
 • Analitike kupaca i dobavljača na dan 31.12. i presjek u tekućoj godini
 • Presjek obaveza prema dobavljačima na dan 31.12. prethodne godine i presjek u tekućoj godini
 • List nepokretnosti za ponuđeno sredstvo obezbjeđenja uz procjenu vrijednosti pokretnosti/nepokretnosti
 • Revizorski izvještaj, ukoliko je u obavezi da se radi za poslednje 3 godine
 • Saglasnost za pristup kreditnom registru Centralne Banke Crne Gore (RKR-u)
 • Zavisno od roka otplate kredita potrebno je dostaviti i jedan od ovih dokumenata:
 • Biznis plan koji obuhvata period na koji se traži kredit
 • projekcije bilansa stanja i bilansa uspjeha za period na koji se traži kredit

*Zavisno od roka i vrste posla potrebno je dostaviti i ugovor sa kupcem ili dobavljačem, odnosno dokument koji može predstavljati osnov za izdavanje garancije. 

 

Šta su akreditivi?   

 • Dokumentarni akreditiv je instrument obezbeđenja i plaćanja koji se pretežno koristi u međunarodnom platnom prometu.

Kako se obezbjeđuju akreditivi?

Potrebno je dostaviti svu potrebnu dokumentaciju: - 

 • Zahtjev klijenta
 • Zvanični finansijski izvještaji za prethodne 3 godine, zajedno sa presjekom za tekuću godinu
 • Analitike kupaca i dobavljača na dan 31.12. i presjek u tekućoj godini
 • Presjek obaveza prema dobavljačima na dan 31.12. prethodne godine i presjek u tekućoj godini
 • List nepokretnosti za ponuđeno sredstvo obezbjeđenja uz procjenu vrijednosti pokretnosti/nepokretnosti
 • Revizorski izvještaj, ukoliko je u obavezi da se radi za poslednje 3 godine
 • Saglasnost za pristup kreditnom registru Centralne Banke Crne Gore (RKR-u)
 • Zavisno od roka otplate kredita potrebno je dostaviti i jedan od ovih dokumenata:
 • Biznis plan koji obuhvata period na koji se traži kredit
 • projekcije bilansa stanja i bilansa uspjeha za period na koji se traži kredit

*Zavisno od roka i vrste posla potrebno je dostaviti i ugovor sa kupcem ili dobavljačem, odnosno dokument koji može predstavljati osnov za izdavanje akreditiva.