Usluga prebacivanje računa

Hipotekarna banka Vam omogućava uslugu prebacivanja računa iz druge banke i otvaranje računa kod nas, brzo i jednostavno. Usluga obuhvata:

  •   Otvaranje računa u HB
  •   Prenos sredstava s računa u druguj banci na račun u HB
  •   Prebacivanje trajnih naloga iz druge banke i vezivanje za novi račun
  •   Zatvaranje računa u drugoj banci


Informacija za potrošače o potrebnim koracima prilikom korišćenja usluge prenosa računa