FAQ – HB klik i mHB klik (fizička lica)

 
1. Na koji način se logujem?
 • Hb klik – ukuca se korisničko ime/broj i šifra, a na drugoj strani TAN broj
 • mHb klik – ukuca se korisničko ime/broj i šifra, a na drugoj strani SMS OTP koji se pojavi na ekranu
   
2. Kako mogu promijeniti PIN?
PIN se može promijeniti u samoj aplikaciji u polje Podešavanja (mHb klik) ili promjena PIN-a (Hb klik)
   
3. Šta ako promijenim broj telefona, kako cu dobiti SMS OTP?
Potrebno je posjetiti najbližu filijalu i popuniti zahtjev za promjenu novog broja telefona u aplikaciji
     
4. Kako platiti račun za telefon (šta staviti u polje model i broj odobrenja)?
U polje broj odobrenja treba upisati BROJ TELEFONA za koji se plaća račun
  
5. Kako platiti račun za vodu (sta staviti u polje model i broj odobrenja)?
U polje broj odobrenja treba upisati ŠIFRU POTROŠAČA
  
6. Kako platiti račun za struju (šta staviti u polje model i broj odobrenja)?
 • U polje broj odobrenja treba upisati PREPLATNI BROJ
  
7. Kako platiti porez?
 • U polje model odobrenja treba upisati 18, u polje broj odobrenja treba upisati JMBG-šifra opštine
  

  
 

10. Na koji način mogu vidjeti promjene po računu?
 • HB klik - u polje Stanje / klik na broj računa vide se sve transakcije i promjene po računu (prilivi, odlivi)
 • mHB klik – u polje Računi / obabirom računa vide se sve transakcije i promjene po računu (prilivi, odlivi)
  
11. Da li se TAN-ovi koje dobijem na kartici za hb klik mogu istrošiti?
TAN lista koja se nalazi na Hb klik kartici se može koristiti dok je kartica aktivna. TAN-ovi se ne mogu istrošiti

12. Na koji način mogu promijeti TAN listu za SMS OTP?
 • Potrebno je posjetiti najbližu filijalu i popuniti zahtjev za promjenu načina autentifikacije (TAN kartica se mijenja za SMS OTP)

13. Kako mogu odštampati plaćeni nalog?
U polju Upit/Plaćeni nalozi je pregled svih naloga koji su izvršeni i klikom na broj naloga isti se može otvoriti za pregled, a samim tim i odštampati kao dokaz o plaćanju. Na kraju strane postoji opcija Štampanje podataka ili jednostavnim klikom na File/Print (štampa kao bilo koji drugi dokument)
 
14. Poslije koliko neuspjelih pokušaja se zaključa nalog?
 • Nakon tri pogrešno ukucana podatka (PIN, TAN ili SMS OTP) nalog se blokira
   
15. Kako mogu deblokirati nalog?
 • Pozivom Call centra na broj 19905 ili slanjem e-mail-a na email adresa vrši se deblokada naloga
 • mHB klik – Prijava problema – može se prijaviti i tražiti deblokada naloga
    
16. Da li svi računi koje klijent ima u banci, mogu biti vidljivi i na Hb klik/mHb klik?
 • Da. Popunjavanjem pristupnice navode se svi računi koje klijent želi da ima u aplikaciji
 • Za naknadno otvorene račune i dodavanje istih u aplikaciji, potrebno je popuniti zahtjev u najbližoj poslovnici banke