Politika privatnosti Hipotekarne banke

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

POLITIKA PRIVATNOSTI


Hipotekarna banka AD Podgorica je posvećena očuvanju vašeg prava na privatnost, kao posebnog prava svakog pojedinca, pa, stoga, objavljuje ovu Politiku privatnosti koja definiše naše opredjeljenje za zaštitu vaše privatnosti.

Politika privatnosti Hipotekarne banke AD Podgorica (u daljem tekstu: Hipotekarna banka) odnosi se na internet stranice, na adresi www.hb.co.me (u daljem tekstu: internet stranice) i van ovih stranica/mobilnih aplikacija, na osnovu obrazaca/upitnika i u svrhe navedenim u tim obrascima, kao i određuje prikupljanje, upotrebu i davanje na korišćenje vaših ličnih podataka, uz mogućnost korišćenja kolačića (cookies).

Korišćenjem internet stranice/mobilne aplikacije pristajete na prikupljanje podataka, odn. saglasni ste s načinom prikupljanja i upotrebe podataka iz ove Politike.

 

PRIKUPLJANJE PODATAKA

Podaci koje prikupljamo su samo oni koje dostavite.

Kada pregledate internet stranice/koristite mobilne aplikacije Hipotekarne banke, a prethodno se ne prijavljujete za neku od naših usluga/proizvoda ili ne koristite kanale komunikacije s ciljem boljeg razumijevanja vaših potreba ili zahtjeva (poput mogućnosti podnošenja prigovora/žalbi i sl.), tada to radite anonimno. Tom prilikom ne prikupljamo vaše lične podatke, kao što su ime i prezime, adresa ili e- mail adresa i telefonski broj.

Takođe, Hipotekarna banka može prikupljati podatke koji nijesu lične prirode, za svrhu poboljšavanja i prilagođavanja naše internet stranice vašim potrebama. U tom smislu, Hipotekarna banka može, vezano za statistiku posjećenosti internet stranice, prikupljati podatke koje mogu sadržati IP adresu vašeg računara, vrstu vašeg web pretraživača, vrijeme i datum pristupa i druge podatke koje se uobičajeno prikupljaju za ove svrhe. Internet stranica Hipotekarne banke se služi Google Analytics statistikom.

Prikupljene podatke, kao i podatke koje je Hipotekarna banka saznala na osnovu pružanja usluga klijentima i u obavljanju poslova s pojedinačnim klijentima, obrađujemo u svrhu za koju su dati, odn. u svrhu korišćenja internet stranice i pružanja traženih usluga.

Hipotekarna banka može koristiti i tzv. kolačiće, ali, u svakom trenutku, ako su u upotrebi ih možete spriječiti.

Hipotekarna banka ne prikuplja podatke poput rasnog ili etničkog porijekla, vjerskog ili filozofskog uvjerenja, političkog mišljenja.

Hipotekarna banka ne nudi svoje proizvode ili usluge maloljetnim licima, ali može prikupljati podatke o maloljetnim licima u skladu sa zakonom ili kada je to u isključivom interesu tih lica.

Ukoliko ne možemo da prikupimo vaše lične podatke od vas ili ako su vaši podaci netačni ili nekompletni, Hipotekarna banka neće moći da vam ponudi/obezbijedi pojedine ili bitne odrednice/karakteristike svojih bankarskih proizvoda/usluga.

 

UPOTREBA LIČNIH PODATAKA

Kako bi Hipotekarna banka mogla da vam na internet stranici/mobilnoj aplikaciji pruži određeni proizvod ili uslugu, možemo tražiti od vas da nam dobrovoljno saopštite vaše lične podatke, uključujući e-mail adresu, broj telefona ili broj računa (ako ste korisnik platnih kartica koje izdaje Hipotekarna banka), a s ciljem ostvarivanja moguće pisane komunikacije, registracije na našoj internet stranici, učešća u


 

anketama i sl. Pri tom, efektivnost obezbjeđivanja bankarskih proizvoda/usluga može podrazumijevati slanje i izradu ponuda za proizvode/usluge.

Hipotekarna banka može koristiti podatke, prevashodno e-mail adresu ili broj telefona koje ste nam dali, kako bi vas, npr. obavijestili o svojim proizvodima i uslugama, ili slali ponude, za koje procjenjujemo da su relevantne ili interesantne našim klijentima. U svakom momentu, a vezano za slanje ponuda ili obavještenja, možete zahtijevati da vam se više ne šalju takve poruke.

Hipotekarna banka može vaše podatke ustupiti svojim poslovnim partnerima za određene svrhe, poput uzrade statističke analize, omogućavanja korisničke podrške, organizaciju dostave i sl., pri čemu imaju obavezu čuvanja tajnosti tih podataka. Svakoj trećoj strani je strogo zabranjena upotreba vaših podataka osim za svrhu pružanja usluga Hipotekarnoj banci,

 

PRAVO PRISTUPA I UNOŠENJE ISPRAVKI

Ukoliko zahtijevate, saopštićemo vam podatke koje posjedujemo o vama I poslati ih u skladu sa primjenljivim propisima. Ako je neki podatak koji imamo netačan ili nepotpun, molimo da nas, bez odlaganja, obavijestite oisanim putem, na adresu Hipotekarna banka AD, Ul. Josipa Broza Tita, br. 67 Podgorica. Svaki netačni ili nepotpuni podatak ćemo ispraviti.

 

SIGURNOST PODATAKA

Sigurnost vaših podataka nam je važna, pa, stoga, Hipotekarna banka preduzima tehničke, pravne i organizacione mjere radi njihove zaštite od neovlašćenog pristupa, upotrebe ili odavanja.

 

IZMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Hipotekarna banka može povremeno mijenjati Politiku privatnosti, kako bi vam saopštili nove informacije u pogledu načina na koje štitimo vašu podatke.

Hipotekarna banka vam preporučuje da, s vremena na vrijeme pregledate našu internet stranicu i informišete se o zaštiti privatnosti koju vam nudimo.

 

INFORMACIJE ZA KONTAKT

Ukoliko imate pitanja, nejasnoća ili sugestija, Hipotekarna banka vam je na raspolaganju u svakom trenutku na email adresa ili na tel. br. 19905 (+382 202 19905)