Obveznice

Hipotekarna banka AD Podgorica uspješno je izdala tri serije subordinisanih obveznica. Sve obveznice listirane su na Slobodnom tržištu Montenegroberze AD Podgorica, segment korporativne obveznice. U nastavku možete naći kratke informacije o emitovanim obveznicama.

I serija obveznica

Simbol trgovanja

HB01

ISIN

MEHBO1KA1PG0

Količina

100.000

Nominalna vrijednost

100,00 €

Iznos izdanja

10.000.000,00 €

Kamatna stopa

6,00%

Isplata kupona

Polugodišnje

Način obračuna kamate

Proporcionalna metoda, stvarni broj dana

Dospijeće

01.12.2021.

Berza

Montenegroberza AD Podgorica

Tržište/segment

Slobodno tržište akcija

Prospekt

Link prospekta za download

 

Statistički podaci o zaključenim transakcijama i osvarenom prometu, kao i o trenutnoj ponudi i tražnji sa obveznica HBO1, dostupni su na linku Montenegroberze http://mnse.me/code/navigate.asp?Id=14&stockId=1362

II serija obveznica

Simbol trgovanja

HB02

ISIN

MEHBO2KA1PG9

Količina

40.000

Nominalna vrijednost

100,00 €

Iznos izdanja

4.000.000,00 €

Kamatna stopa

5,99%

Isplata kupona

Polugodišnje

Način obračuna kamate

Proporcionalna metoda, stvarni broj dana

Dospijeće

24.07.2023.

Berza

Montenegroberza AD Podgorica

Tržište/segment

Slobodno tržište akcija

Prospekt

Link prospekta za download

 

Statistički podaci o zaključenim transakcijama i osvarenom prometu, kao i o trenutnoj ponudi i tražnji sa obveznica HBO2, dostupni su na linku Montenegroberze http://mnse.me/code/navigate.asp?Id=14&stockId=1398

III serija obveznica

Simbol trgovanja

HB03

ISIN

MEHBO3KA1PG8

Količina

8.000

Nominalna vrijednost

1.000,00 €

Iznos izdanja

8.000.000,00 €

Kamatna stopa

5,00%

Isplata kupona

Polugodišnje

Način obračuna kamate

Proporcionalna metoda, stvarni broj dana

Dospijeće

15.01.2026.

Berza

Montenegroberza AD Podgorica

Tržište/segment

Slobodno tržište akcija

Prospekt

Link prospekta za download

 

Statistički podaci o zaključenim transakcijama i osvarenom prometu, kao i o trenutnoj ponudi i tražnji sa obveznica HBO3, dostupni su na linku Montenegroberze http://mnse.me/code/navigate.asp?Id=14&stockId=1444