Obveznice

Hipotekarna banka AD Podgorica uspješno je izdala četiri serije subordinisanih obveznica. Prva serija obveznica uspješno je isplaćena svim investitorima 01.12.2021. godine. Preostale tri serije obveznica listirane su na Slobodnom tržištu Montenegroberze AD Podgorica, segment korporativne obveznice. U nastavku možete naći kratke informacije o emitovanim obveznicama.

II serija obveznica

Simbol trgovanja

HB02

ISIN

MEHBO2KA1PG9

Količina

40.000

Nominalna vrijednost

100,00 €

Iznos izdanja

4.000.000,00 €

Kamatna stopa

5,90%

Isplata kupona

Polugodišnje

Način obračuna kamate

Proporcionalna metoda, stvarni broj dana

Dospijeće

24.07.2023.

Berza

Montenegroberza AD Podgorica

Tržište/segment

Slobodno tržište

Prospekt

Link prospekta za download


III serija obveznica

Simbol trgovanja

HB03

ISIN

MEHBO3KA1PG8

Količina

8.000

Nominalna vrijednost

1.000,00 €

Iznos izdanja

8.000.000,00 €

Kamatna stopa

5,00%

Isplata kupona

Polugodišnje

Način obračuna kamate

Proporcionalna metoda, stvarni broj dana

Dospijeće

15.01.2026.

Berza

Montenegroberza AD Podgorica

Tržište/segment

Slobodno tržište

Prospekt

Link prospekta za download

 

Statistički podaci o zaključenim transakcijama i osvarenom prometu, kao i o trenutnoj ponudi i tražnji sa obveznica HBO3, dostupni su na linku Montenegroberze http://mnse.me/code/navigate.asp?Id=14&stockId=1444

 

 

 

 

IV serija obveznica

Simbol trgovanja

HB04

ISIN

MEHBO4KA4PG1

Količina

5.000

Nominalna vrijednost

1.000,00 €

Iznos izdanja

5.000.000,00 €

Kamatna stopa

4,50%

Isplata kupona

Polugodišnje

Način obračuna kamate

Proporcionalna metoda, stvarni broj dana

Dospijeće

15.01.2028.

Berza

Montenegroberza AD Podgorica

Tržište/segment

Slobodno tržište

Prospekt

Link prospekta za download

 

 

Statistički podaci o zaključenim transakcijama i osvarenom prometu, kao i o trenutnoj ponudi i tražnji sa obveznica HBO3, dostupni su na linku Montenegroberze https://mnse.me/code/navigate.asp?Id=14&stockId=1485