Mastercard Business Debit


Jedna kartica, veliki broj mogućnosti

MasterCard Business Debit kartica namijenjena je svim pravnim licima sa otvorenim računom preduzeća u Hipotekarnoj banci. 

Zašto je ova kartica korisna?  

  • zbog bezgotovinskog plaćanja u zemlji i inostranstvu, bez ikakvih provizija i naknada
  • internet kupovine i besplatnog Generali putno zdravstvenog osiguranja
  • nije direktno povezana sa glavnim računom pravnog lica, pa je mogućnost njene zloupotrebe je značajno smanjena

Kako da dođem do kartice?

Potrebno je u nekoj od naših poslovnica dostaviti slijedeću dokumentaciju: 

  • popunjenu pristupnicu za MasterCard Business Debit karticu
  • fotokopija lične isprave (lične karte ili pasoša) svakog korisnika kartice
  • popunjen obrazac Lični podaci korisnika
  • Pristupnicu preuzmite sa linka.   
* Neophodno je da pristupnica bude ovjerena i potpisana od strane ovlašćenog lica firme (vlasnika, izvršnog direktora ili drugog lica sa pravom potpisa). 

 

Koliko me sve to košta?

Naknada za izdavanje kartice

bez naknade

Mjesečna članarina

2,00 EUR

Plaćanje na POS terminalima

bez provizije

Transakcije na bankomatima Hipotekarne banke

1,50 % (min. 3 EUR)

Transakcije na bankomatima drugih banaka

3,00 % (min. 4 EUR)

  

Šta ako izgubim karticu?
Krađu ili gubitak kartice u zemlji ili inostranstvu odmah prijavite na telefon +382 19905 (dostupan 24 sata dnevno, 365 dana u godini) ili u našoj najbližoj poslovnici.