Mastercard Business Debit


Jedna kartica, veliki broj mogućnosti

MasterCard Business Debit kartica namijenjena je svim pravnim licima sa otvorenim računom preduzeća u Hipotekarnoj banci. 

Zašto je ova kartica korisna?  

  • zbog bezgotovinskog plaćanja u zemlji i inostranstvu, bez ikakvih provizija i naknada
  • internet kupovine i besplatnog Generali putno zdravstvenog osiguranja
  • nije direktno povezana sa glavnim računom pravnog lica, pa je mogućnost njene zloupotrebe je značajno smanjena

Kako da dođem do kartice?

Potrebno je u nekoj od naših poslovnica dostaviti slijedeću dokumentaciju: 

  • popunjenu pristupnicu za MasterCard Business Debit karticu
  • fotokopija lične isprave (lične karte ili pasoša) svakog korisnika kartice
  • popunjen obrazac Lični podaci korisnika
  • Pristupnicu preuzmite sa linka.   
* Neophodno je da pristupnica bude ovjerena i potpisana od strane ovlašćenog lica firme (vlasnika, izvršnog direktora ili drugog lica sa pravom potpisa). 

 

Koliko me sve to košta?

Naknada za izdavanje kartice

5,00€

Mjesečna članarina

2,00€

Plaćanje na POS terminalima

bez provizije

Transakcije na bankomatima Hipotekarne banke

1,50% (min. 3 EUR)

Transakcije na bankomatima drugih banaka

3,00% (min. 4 EUR)

Podizanje novca na šalterima banke 1,50% (min. 3 EUR)
Podizanje novca na šalterima drugih banaka 3,50% (min. 5 EUR)

  

Šta ako izgubim karticu?
Krađu ili gubitak kartice u zemlji ili inostranstvu odmah prijavite na telefon +382 19905 (dostupan 24 sata dnevno, 365 dana u godini) ili u našoj najbližoj poslovnici.