Google Pay

GOOGLE PAY ZA BEZBJEDNIJE PLAĆANJE 


Google Pay korisnicima omogućava siguran, bezbjedan način plaćanja putem mobilnog telefona, na način koji korisnicima pomaže da izbjegnu davanje svoje platne kartice nekom drugom licu, dodirivanje fizičkih tastera ili razmjenu gotovine. Google Pay je dostupan na svim mobilnim telefonima sa Android operativnim sistemom i omogućava da se Mastercard platna kartica, koja se u digitalnom formatu nalazi učitana u mobilnom telefonu, iskoristi kao sredstvo plaćanja pomoću NFC tehnologije. Mogućnosti plaćanja su istovjetne onima koje se koriste kada se upotrebljava Mastercard kartica svakodnevno na svim mjestima na kojima je podržano beskontaktno plaćanje.

Korisnik usluge podatke o kartici čuva u digitalnom obliku u okviru Google Wallet digitalnog novčanika, a kada želi da plati neku stavku ili uslugu, telefon prisloni neposredno na POS terminal i izvršava plaćanje traženog iznosa. Novčanik čini plaćanja sigurnijima kroz višestruke slojeve sigurnosti, koji podrazumijeva standardnu tokenizaciju, koja podrazumijeva da kada Google novčanik koristi za plaćanje, transakcije se vrše pomoću broja virtualne kartice (token). Token je povezan sa dinamičkim sigurnosnim kodom koji se mijenja sa svakom transakcijom.

Za korišćenje Google Pay usluge, neophodno je instalirati aplikaciju Google Wallet na svom Android telefonu i dodati Mastercard kartice.